Den romska minoritetens nutida situation

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2019 period 1
Tillfälle 3
VT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
50%
Tillfälle 3
50%
Ort
Tillfälle 1
Huddinge
Tillfälle 2
Huddinge
Tillfälle 3
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
sh-42375
Tillfälle 2
sh-42036
Tillfälle 3
sh-42029
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3