Amerikanska massmedier II

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Amerikanska massmedier 7,5 hp, eller 30 hp inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
Anmälningskod
uu-05053
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se