Färglära

Lärosäte
Högskolan i Borås
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
VT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
25%
Ort
Tillfälle 1
Borås
Tillfälle 2
FLEX
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hb-12992
Tillfälle 2
hb-12991
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2