Bergmekanik 2

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Filipstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Bergmekanik I - Bergsskolan
Anmälningskod
ltu-25582
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se