Civilingenjörsutbildning i medieteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program

Lärosäte
Kungl. Tekniska högskolan
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
300.0hp
(5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Civilingenjörsexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet och särskild behörighet till årskurs 1 på programmet samt följande särskilda behörighet: För årskurs 2 slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1. För årskurs 3 krävs även att minst 90 hp av obligatoriska kurser från åk 1 och 2 på sökt program är uppfyllda.
Anmälningskod
kth-SD117
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Beslutsfattande inom medieteknik

Lärosäte
Malmö universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Malmö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen i Medieteknik eller motsvarande. Exempel på relevanta examina inkluderar, men är inte begränsade till: datavetenskap, informatik, informationssystem, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, media/IT management, spelutveckling, media och kommunikationsvetenskap och digitala kulturstudier. Examen måste vara på minst 180 hp. Motsvarande Engelska 6/Engelska B från svensk gymnasieskola.
Anmälningskod
mau-98132
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se