Allmänt masterprogram i psykologi

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Masterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Filosofie kandidatexamen med ämnesfördjupning i psykologi 90 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andraspråk B
Anmälningskod
su-36310
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se