Alpin ekologi

Lärosäte
Högskolan i Gävle
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Gävle
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
hig-18126
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se