Analys av NGS-data 1 A1N

Lärosäte
Högskolan i Skövde
Start
VT 2019 period 1
Antal HP
4hp
(0,27 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
FLEX
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Anmälningskod
hs-16043
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se