Energi och miljö, högskoleingenjör

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Växjö
Tillfälle 2
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Högskoleingenjörsexamen
Tillfälle 2
Högskoleingenjörsexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Anmälningskod
Tillfälle 1
lnu-03812
Tillfälle 2
lnu-01190
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Kultur och samhällsutveckling

Lärosäte
Högskolan i Halmstad
Start
VT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Halmstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
Anmälningskod
hh-21302
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se