Bayesian Learning

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
6.0hp
(0,2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen i något av följande ämnen: statistik, matematik, tillämpad matematik, datavetenskap, teknik eller motsvarande examen. Utöver detta, erfordras godkända/avklarade kurser i kalkyl, linjär algebra, statistik och programmering. Studenten ska också ha följande kurser godkända: En grundkurs i sannolikhetslära och inferens; en kurs som inkluderar multipel linjär regression. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Anmälningskod
liu-46180
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Analys av surveydata

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 2
Tillfälle 2
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Stockholm
Tillfälle 2
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Behörighet
90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Anmälningskod
Tillfälle 1
su-39681
Tillfälle 2
su-39670
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2