Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Univ: 7,5 hp från Samiska C, Samisk kulturvetenskap (1SA140) eller motsvarande.
Anmälningskod
umu-13108
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Nordsamiska II

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Nordsamiska I
Anmälningskod
uu-58108
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se