Nordsamiska II

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Nordsamiska I
Anmälningskod
uu-58108
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se