Brännpunkt Norrland - perspektiv på en region i förändring

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Anmälningskod
umu-15701
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se