Bachelor of Science Program in Retail Management

Lärosäte
Handelshögskolan i Stockholm
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + lägst C i matematik 3b eller 3c, svenska 3, historia 1b, samhällskunskap 1b, engelska 6. Ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs när du söker via högskoleprovet, särskilda meriter och alternativt urval.
Anmälningskod
hhs-34004
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se