Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Stockholm
Tillfälle 2
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tillfälle 2
Studie- och yrkesvägledarexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Anmälningskod
Tillfälle 1
su-34405
Tillfälle 2
su-34406
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2