Bibelvetenskap C2GTs

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Bibelvetenskap C1GTs
Anmälningskod
uu-09516
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se