Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Huddinge
Tillfälle 2
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Kandidatexamen
Tillfälle 2
Kandidatexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A1).
Anmälningskod
Tillfälle 1
sh-43912
Tillfälle 2
sh-43911
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2