Att läsa och tolka litteraturens klassiker A

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
su-14221
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se