Arbetshälsocolloquium. Seminariekurs i arbetshälsovetenskap med individuell fördjupning

Lärosäte
Högskolan i Gävle
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Gävle
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
30 hp inom arbetshälsovetenskap på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod
hig-24503
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se