Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld

Lärosäte
Göteborgs universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
VT 2019 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Göteborg
Tillfälle 2
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
För tillträde till kursen krävs minst 15 hp i Arbetsvetenskap eller motsvarande.
Anmälningskod
Tillfälle 1
gu-29023
Tillfälle 2
gu-29021
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Arbetsmiljöledning

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Luleå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)
Anmälningskod
ltu-10711
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se