Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Stockholm
Tillfälle 2
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Avklarad Arbetsmarknadskunskap med management II, 30hp
Anmälningskod
Tillfälle 1
su-45151
Tillfälle 2
su-45149
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Arbetshälsovetenskap

Lärosäte
Högskolan i Gävle
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Gävle
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
hig-14510
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se