Genusvetenskap IV

Lärosäte
Karlstads universitet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
VT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Karlstad
Tillfälle 2
Karlstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande. Genusvetenskap, 1-90 hp eller motsvarande.
Anmälningskod
Tillfälle 1
kau-33369
Tillfälle 2
kau-34176
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Genusvetenskap – en introduktion

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå

Anmälningskod
liu-46012
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se