Genusvetenskap - kandidatkurs

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Stockholm
Tillfälle 2
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Tillfälle 1
Genusvetenskap I, 30hp och 22,5 hp inom Genusvetenskap II (inom vilka Genusvetenskapligt arbete 7,5hp måste ingå).
Tillfälle 2
Kunskaper motsvarande Genusvetenskap II, 30 hp.
Anmälningskod
Tillfälle 1
su-01418
Tillfälle 2
su-01298
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Genusvetenskap GR (A), Introduktion till genusvetenskap A1

Lärosäte
Mittuniversitetet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Sundsvall
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
miu-Q2351
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se