Genusvetenskap GR (A), Introduktion till genusvetenskap A1

Lärosäte
Mittuniversitetet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Sundsvall
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
miu-Q2351
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se