Hospitality Management

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
60 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne samt gymnasiekurs En B eller motsvarande
Anmälningskod
sh-44040
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se