Introduktionskurs i latin I

Lärosäte
Göteborgs universitet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
50%
Tillfälle 3
25%
Ort
Tillfälle 1
Göteborg
Tillfälle 2
Göteborg
Tillfälle 3
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
gu-13600
Tillfälle 2
gu-13601
Tillfälle 3
gu-13602
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3