Fonetik: Talproduktion - teori och experiment

Lärosäte
Lunds universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
90 högskolepoäng, varav 7,5 högskolepoäng ska vara i LINC01, Lingvistik: Rösten och talet och minst 52,5 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B.
Anmälningskod
lu-35721
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se