Användarforskning för interaktionsdesign

Lärosäte
Umeå universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion, eller motsvarande behörighet. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Anmälningskod
umu-27209
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Accelerering av system med programmerbara logikenheter

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
10.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
67%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
120 hp inklusive Datorarkitektur, grundläggande kurs i digitalteknik (speciellt tillståndsmaskiner) samt grundläggande kurs i programmering.
Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Anmälningskod
uu-61207
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se