Biblioteks- och informationsvetenskap

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet.
Anmälningskod
lnu-01727
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se