Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Ingen examen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatexamen i polska eller motsvarande samt Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod
su-14279
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se