Examensarbete för magisterexamen i tandteknik

Lärosäte
Karolinska institutet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Tandteknikerexamen om 180 hp samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod
ki-61009
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se