Dina val (48 träffar) Rensa alla val
Inriktning × Odontologi
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför utbildningar
Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot barn och ungdomar med särskilda behov
Göteborgs universitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(1 år)
25% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 25%
Språk Svenska
Ort Göteborg
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2019 period 1
Examen
Behörighet
Anmälningskod gu-10850Till antagning.se
Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna
Göteborgs universitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(1 år)
25% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 25%
Språk Svenska
Ort Göteborg
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs tandhygienistexamen 180 hp och minst 1 års (100 %) dokumenterad klinisk erfarenhet som tandhygienist. I mån av plats kan individer med kortare tandhygienistutbildning om minst 120 hp eller motsvarande få särskild prövning avseende reell kompetens. Reell kompetens avser minst 5 år (100 %) klinisk verksamhet som tandhygienist med dokumenterad erfarenhet av kariologiskt  hälsopromotionsarbete och patientcentrerad rådgivning/behandling. Premierande är dokumenterad erfarenhet av skriftlig rapportsammanställning avseende t.ex. kliniskt utvecklingsarbete.
Anmälningskod gu-10850Till antagning.se
Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot parodontologi
Göteborgs universitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(1 år)
25% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 25%
Språk Svenska
Ort Göteborg
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2020 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs tandhygienistexamen 180 hp eller motsvarande. Dessutom krävs  minst 1 års (100% ) eller motsvarande dokumenterad klinisk verksamhet som tandhygienist och erfarenhet av att behandla patienter med parodontala problem. För individer med äldre/kortare tandhygienistutbildning om minst 80p / 120hp eller motsvarande kan särskild prövning avseende reell kompetens göras för tillträde till kursen. Reell kompetens avser minst 5 års (100%) klinisk verksamhet med dokumenterad erfarenhet av att behandla patienter med parodontala problem.
Anmälningskod gu-20850Till antagning.se
1 utbildningar valda
Visa valda Jämför Ta bort alla