Arbetsterapeutprogrammet

Lärosäte
Jönköping University
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Jönköping
Tillfälle 2
Jönköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Tillfälle 2
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hj-52344
Tillfälle 2
hj-52344
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Arbetsterapeut

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
100%
Ort
Luleå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Arbetsterapeutexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Alternativt: NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA
Anmälningskod
ltu-82777
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se