Arabiska rytmer

Lärosäte
Lunds universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Malmö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
lu-28001
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se