Avancerad ensemblesång vid Odeum

Lärosäte
Lunds universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(1,04 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
12%
Ort
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
lu-28611
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se