Fredsförhandlingar

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Utbildning på grundnivå, minst 120 hp i freds- och utvecklingsstudier eller annat för kursen relevant ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller ekonomi Engelska B
Anmälningskod
lnu-02244
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se