Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

Lärosäte
Kungl. Tekniska högskolan
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
300.0hp
(5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Civilingenjörsexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Särskild behörighet: Fysik 2, Matematik 4 och Kemi 1 alternativt Fysik B, Matematik E och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E eller Godkänd.
Anmälningskod
kth-32109
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se