Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program

Lärosäte
Kungl. Tekniska högskolan
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
300.0hp
(5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Civilingenjörsexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet och särskild behörighet till årskurs 1 på programmet samt följande särskilda behörighet: För årskurs 2 slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1. För årskurs 3 krävs även att minst 90 hp av obligatoriska kurser från åk 1 och 2 på sökt program är uppfyllda.
Anmälningskod
kth-SD114
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se