Civilekonomprogrammet

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Antal HP
240.0hp
(4 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Ort
Tillfälle 1
Växjö
Tillfälle 2
Växjö
Tillfälle 3
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Civilekonomexamen
Tillfälle 2
Civilekonomexamen
Tillfälle 3
Civilekonomexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Tillfälle 3
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Anmälningskod
Tillfälle 1
lnu-03704
Tillfälle 2
lnu-02609
Tillfälle 3
lnu-01823
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3

Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
HT 2019 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
uu-70006
Tillfälle 2
uu-20006
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2