Den artificiella intelligensens etik

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Tillfälle 4
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
På plats
Tillfälle 4
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
50%
Tillfälle 3
100%
Tillfälle 4
50%
Ort
Tillfälle 1
Linköping
Tillfälle 2
Linköping
Tillfälle 3
Linköping
Tillfälle 4
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 4
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Minst ett års heltidsstudier på grundnivå, motsvarande minst 60 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Anmälningskod
Tillfälle 1
liu-44013
Tillfälle 2
liu-44014
Tillfälle 3
liu-44013
Tillfälle 4
liu-44014
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4