Freds- och konfliktkunskap C

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Freds- och konfliktkunskap B, 30 hp, eller motsvarande
Anmälningskod
uu-20510
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se