Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
9.0hp
(0,3 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
60 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod
hda-H332J
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp och Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen, 1 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
hda-V33XW
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
7.0hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Falun
Tillfälle 2
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hda-V33XH
Tillfälle 2
hda-H332S
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2