Italienska: Äldre litteratur

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
VT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Italienska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
25%
Tillfälle 3
25%
Ort
Tillfälle 1
Falun
Tillfälle 2
Falun
Tillfälle 3
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Italienska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5hp; Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur, 7,5hp samt Italiensk språkhistoria, 7,5hp på grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper,
Anmälningskod
Tillfälle 1
hda-V34CA
Tillfälle 2
hda-H32RH
Tillfälle 3
hda-V2YSY
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3