Filmatisering av rysk litteratur

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
VT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
60 hp i ryska på grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
hda-V2ZM2
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se