Hälsoekonomi

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Luleå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
ltu-30785
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktik

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
5.0hp
(0,33 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
120 hp
Anmälningskod
uu-93600
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se