Practical research training

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 2
Tillfälle 4
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
På plats
Tillfälle 4
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Tillfälle 4
100%
Ort
Tillfälle 1
Lomma
Tillfälle 2
Lomma
Tillfälle 3
Lomma
Tillfälle 4
Lomma
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 3
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 4
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Anmälningskod
Tillfälle 1
slu-40109
Tillfälle 2
slu-30210
Tillfälle 3
slu-20116
Tillfälle 4
slu-10224
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4