Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Landskapsingenjörsexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
För att bli antagen till landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller kravet på Samhällskunskap 1a2): • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c • Naturkunskap 2 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten. Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.
Anmälningskod
slu-91001
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lomma
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Landskapsingenjörsexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
slu-91021
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lomma
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
slu-20054
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se