Human Ecology: Culture, Economy and Ecology

Lärosäte
Lunds universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
lu-23401
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se