Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
VT 2019 period 1
Tillfälle 4
VT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
På plats
Tillfälle 4
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
25%
Tillfälle 3
25%
Tillfälle 4
25%
Ort
Tillfälle 1
Kalmar
Tillfälle 2
Växjö
Tillfälle 3
Kalmar
Tillfälle 4
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 3
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 4
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt kursen 4PE001 Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp, eller motsvarande.
Anmälningskod
Tillfälle 1
lnu-03145
Tillfälle 2
lnu-03144
Tillfälle 3
lnu-03145
Tillfälle 4
lnu-03144
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4