Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid

Lärosäte
Lunds universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
50%
Ort
Tillfälle 1
Lund
Tillfälle 2
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Behörighet
90 högskolepoäng i nygrekiska eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod
Tillfälle 1
lu-75751
Tillfälle 2
lu-35901
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Bibelgrekiska II

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Engelska 6. Bibelgrekiska I.
Anmälningskod
su-07597
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se